Keravan Montessoripäiväkodin kannatusyhdistys ry on perustettu vuonna 1984. Toimintansa päiväkoti aloitti syksyllä 1986 leikkikoulumuotoisena. Kokopäiväinen päiväkotitoiminta alkoi syksyllä 1999.

Yhdistyksen asioita hoitaa lasten vanhemmista koostuva hallitus, joka toimii yhteistyössä päiväkodin henkilöstön kanssa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus ohjaa ja valvoo päiväkodin toimintaa ja suunnittelee yhteistä toimintaa lasten hyväksi.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Veera Mokkila.

 

The Kerava Montessori Daycare Support Association was established in 1984. The daycare began its operations in the fall of 1986 as a kindergarten-style facility. Full-day daycare activities started in the fall of 1999.
The affairs of the association are managed by a board consisting of parents of the children attending the daycare, which collaborates with the daycare’s staff. The board includes a chairman, five members, and two alternate members. The board guides and supervises the daycare’s operations and plans activities for the benefit of the children.
Veera Mokkila serves as the chairman of the board.