Keravan Montessoripäiväkodin kannatusyhdistys ry on perustettu vuonna 1984. Toimintansa päiväkoti aloitti syksyllä 1986 leikkikoulumuotoisena. Kokopäiväinen päiväkotitoiminta alkoi syksyllä 1999.

Yhdistyksen asioita hoitaa lasten vanhemmista koostuva hallitus, joka toimii yhteistyössä päiväkodin henkilöstön kanssa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus ohjaa ja valvoo päiväkodin toimintaa ja suunnittelee yhteistä toimintaa lasten hyväksi.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Paula Hantula.